0879 82 08 93

Spa за очила

Безплатна профилактика за Вашите очила.
Вашите диоптрични или слънчеви очила имат нужда от постоянно поддържане.
Препоръчваме ежемесечно почистване с УЛТРАЗВУК.