0879 82 08 93

Гаранционни условия - LEICA

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ДИOПТРИЧНИ СТЪКЛА LEICA/Германия, предоставени от ФОКС ООД, ЕИК 121782865

Компанията LEICA Eyecare гарантира, че мулти-антирефлексните покрития на стъклата с марка LEICA, са от най-висок клас. Като потвърждение на високото им качество, производителят предлага  фабрична гаранция 3 години за всички свои продукти. За да се спази "произвоствената гаранция", има изисквания към ползвателите – с лещите се борави внимателно, със съответните грижи и следвайки основни съвети на производителя. Това ще удължи „живота” на Вашите нови LEICA корекционни стъкла. Те биха могли да се ползват безпроблемно и по-дълго от 3 години.

Изисквания за безпроблемно ползване на органични корекционни лещи LEICA:

  1. Почиствайте двете повърхности на стъклата /предна и задна/ на Вашите нови очила винаги с фина микрофибърна кърпичка или мек памучен плат.
  2. Препоръчително е да се използва специализиран разтвор за почистване на лещи с антирефлексни покрития. Такъв можете да намерите в оптическите магазини. Ако нямате подръка подобно средство, моля овлажнете повърхностите преди забърсване.
  3. Препоръчваме Ви веднъж на няколко дни да измивате очилата си с топла вода и мек, течен сапун без абразивни частици.
  4. Можете да перете кърпичката от микрофибър с топла вода и сапун, но без да я гладите. Моля имайте предвид, че влакната ѝ са много фини, за да осигурят оптимално отстраняване на прах и мазни отлагания от стъклата.
  5. Винаги съхранявайте очилата си в твърд калъф с кадифена обшивка отвътре. Повечето реномирани фирми предлагат своите рамки и слънчеви очила, окомплектовани с подобен калъф.
  6. Моля, пазете своите нови очила от висока температура – например фурни, пещи, сауни, таблото на автомобил през лятото и др. Повечето покрития са устойчиви до 70-80 градуса. В гореописаните условия, температурите са доста по-високи. 
  7. Покритията, затрудняващи драскането не означават анти-драскане. Пазете повърхностите на стъклата си от остри и неравни повърхности.
  8. Препоръчваме Ви да пазите своите очила от химическо третиране – спирт, бои и лакове за коса, козметика, изпарения при химически процеси в лаборатории и др.

Информираме Ви, че производствената гаранция на LEICA не включва увреждания на повърхностите на лещите вследствие неправилна употреба или лоша експолатация.

Оптики Фокс Ви съобщава, че Вашите права се защитават съгласно Закон за защита на потребителите: чл.от 112 до 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до три години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. Касова бележка или фактура;

2. Клиентска(клубна карта);

3. Оригинални опаковки на стъклата и персонален сертификат за автентичност на чифта диоптрични стъкла LEICA.

ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ LEICA EYECARE КОРЕКЦИОННИ СТЪКЛА ВКЛЮЧВАТ ЕКСКЛУЗИВНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПОКУПКАТА.

ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ СТЪКЛА  LEICA ПРИТЕЖАВАТ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ НАДРАСКВАНЕ, СЧУПВАНЕ, КРАЖБА* И МЕХАНИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ.

ГАРАНЦИЯТА Е СЪС СРОК 1 (една) ГОДИНА, ВАЛИДНА Е ЕДНОКРАТНО И ОСИГУРЯВА НОВ ЧИФТ КОРЕКЦИОННИ СТЪКЛА СЪС СЪЩИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ТИП, ИНДЕКС НА ПРЕЧУПВАНЕ, ДИОПТРИ И ПОКРИТИЯ КАТО ПОВРЕДЕНИЯ ИЛИ ОТКРАДНАТ ЧИФТ СТЪКЛА И КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ 35% ОТ СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ПЪРВОНАЧАЛНО.

*В случай на кражба се изисква протокол от полицията.

Производителя на LEICA EYECARE си запазва правото да предоставя допълнитени гаранции регионално според логистични и пазарни изисквания.